Neteja de bucs d’embarcacions amb sistema de sorrejat


El procés de sorrejat per al manteniment dels bucs de les embarcacions és molt utilitzat per eliminar pintures epoxi, antifouling, preparant la col•locació del gel coat. Aquest procés també es pot fer en humit. D’aquesta manera projectem les partícules abrasives conjuntament amb aigua, per evitar fer pols. 

Per tant un bon sorrejat de l’embarcació ens ajuda a la hidrodinàmica i el manteniment. 

La neteja o sorrejat és possible sobre qualsevol tipus d’embarcació, ja sigui de fusta, fibra o planxa.