Restauració de monuments amb sorrejats a baixa pressió


Es un orgull per Sorrejats Vall contribuir a la restauració de monuments, on el procés de sorrejat o doll de sorra, suposa una especialització donat que aquest procés ha de respectar el màxim la superfície.
La conservació de monuments en nombrosos casos passa per un treball de sorrejat a baixa pressió.
En aquests sorrejats és on els nostres equips, amb la possibilitat de regular la pressió de treball ( de 0,2 bar fins a 8 bars) obtenim el resultat més respectuós amb la superfície que s’ha de restaurar.