Neteges de grafits


SORREJATS VALL mitjançant el sorreig amb abrasius es poden tractar diferents superficies per:

  • L’eliminació de grafits
  • Neteja de mobiliari urbà
  • Despintat de superfícies
  • Extracció de cartells publicitaris
  • Neteja de xiclets en la via pública 

La neteja mitjançant alta presió es utilitzar amb sec o humit. I posteriorment es poden aplicar a els suports selladores, hidrofugants o antigrafits.