Restauració i neteja de superfícies amb sorrejat

SORREJATS VALL

Sorrejats Vall és un nom comercial de l’empresa Construccions Vall Fonollosa, S.L.
Ens avala una sòlida experiència de 5 generacions en el camp de la restauració.

Atorgada per la Generalitat de Catalunya la classificació empresarial amb la especificació del subgrup K7 pertanyent a la restauració de béns immobles historicoartístics.

Aquesta tècnica del sorrejat, ocupa un lloc rellevant en el desenvolupament de qualsevol activitat de restauració.

Sorrejats Vall utilitza la multitut d’abrasius existents en el mercat, l’equip humà està format a la mateixa empresa i poseeix els equips d’última generació.

Filosofia de Sorrejats Vall:

Valors com el comprimís, la qualitat i la serietat han estat els principals pilars de la nostra empresa, que lligada a una llarga experiència professional ha resultat ser una referent en el sector de la restauració.

Dels nostres inicis, a Construccions Vall Fonollosa, S.L., conservem l’esperit familiar i el tracte directe amb els nostres clients.